چهارمین روز تجمع اعتراضی کارگران خدماتی شهرداری نیشابور ، ۹دی۹۷

کارگران معترض به تغییر حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری هستند

از صبح روز یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ بیش از ۳۰۰تن  از کارگران خدماتی شهرداری نیشابور ، منطقه دو، در اعتراض به آنچه اصرار شهرداری برای تبدیل وضعیت استخدامی خود ، برای چهارمین روز متوالی تجمع کردند.

اصرار شهرداری نیشابور برای تبدیل وضعیت قرارداد کار ۳۰۰ نفراز کارگران قرارداد مستقیم شهرداری به پیمانی باعث این سلسله تجمعات اعتراضی شده است.

شهرداری ۲ماه حقوق و سنوات و حق مرخصی کارگران خدماتی شهرداری نیشابور را نداده است

کارگران خدماتی شهرداری نیشابور در ادامه با بیان اینکه کارگران در اجتماع امروز خود خواستار دریافت مطالبات صنفی خود نیز هستند، افزودند: در حال حاضر دو ماه مزد معوقه طلب داریم در عین حال مطالباتی از سالهای گذشته که مربوط به سنوات، حق مرخصی و سایر مطالبات دیگر می‌شود، از شهرداری طلبکار هستیم.

کارگران محروم خدماتی شهرداری نیشابور می‌گویند: مدیران شهر نیشابور بویژه شهردار هیچ توجهی به مخالفت ما کارگران دائمی شهرداری برای پیمانی شدن ندارند. این بی‌توجهی‌ها در حالی ادامه دارد که ما کارگران ناچار شدیم امروز یکشنبه ۹دی چند ساعت در مقابل ساختمان اداره کار نیشابور اجتماع کنیم.

براساس اظهارات کارگران معترض، اجتماع دیروز آنها مقابل ساختمان فرمانداری انجام شد. حوالی ساعت ۴ و نیم عصر همان روز نیز اعضای شورای تامین فرمانداری جلسه‌ای برای مشخص شدن وضعیت استخدامی کارگران خدماتی شهرداری نیشابور ترتیب داد اما نتیجه این جلسه هنوز به اطلاع کارگران نرسیده است.

پس از ۱۵سال سابقه کار، می‌خواهند ما را پیمانی کنند!!

کارگران خدماتی منطقه دو شهرداری نیشابور که تعداد آنها حدودا ۳۰۰  نفر است، در خصوص مخالفت کارگران برای پیمانی شدن گفتند: بعد از ۱۵ سال سابقه کار مستقیم با مجموعه شهرداری، باز شدن پای پیمانکاران، وضعیت امنیت شغلی و معیشتی ما کارگران خدماتی را به مخاطره می‌اندازد.

آنها اظهار داشتند: پس از گذشت سالها سابقه کار، از دو ماه پیش برای اولین بار شائبه ورود پیمانکار به گوش کارگران خدماتی ناحیه دو رسید و از آن موقع مخالفت کارگران آغاز شده است.


نظرات بسته شده است