آمادگی ارتش چین برای جنگ

رئیس جمهور چین به ارتش این کشور دستور داد که برای مبارزه و جنگ آماده باشند، برای آنکه کشور در شرایط خطرناک و چالش های بی سابقه قرار دارد.

 اسپوتنیک ، شی جین پینگ، در نشست کاری کمیسیون مرکزی نظامی چین در پکن به شرایط خاص چین اشاره کرده و بیان داشت که نیروهای مسلح باید برای جنگ و یک مبارزه جامع نظامی از نقطه شروع جدید آماده شوند.

وی خاطر نشان نمود که تمام نیروهای مسلح کشور باید درک درستی از روند امنیت و توسعه چین داشته باشند، آنها باید آگاهی خود را از خطر، بحران و جنگ بالا برده و تلاش های جامع را برای آماده سازی مبارزه به منظور انجام وظایف تعیین شده توسط حزب و مردم انجام دهند.

رهبر چین افزود: جهان امروز دچار تغییرات بی نظیری در صد سال اخیر شده و چین نیز در مقطع راهبردی حساسی قرار دارد و با چالش ها و خطرات فراوان قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی روبرو است.


نظرات بسته شده است