محمود صالحی: من هر دو کلیه‌ام را در اداره اطلاعات از دست دادم

محمود صالحی، فعال کارگری از دوران بازداشت خود از زندان مخوف اطلاعات سنندج و از دست دادن کلیه هایش سخن می گوید:
خطاب به چند نفر از نمایندگان مجلس و علی اکبرگرجی ازندریانی.
بعد از انتشار نامه اسماعیل بخشی در مورد شکنجه در زمان بازداشت.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای احکام قانون اساسی ریئس جمهوری سخنانی ایراد کردند که اسماعیل بخشی می تواند از طریق شکایت به مراج صالح مورد شکنجه را پیگیری کند.
محمود صالحی اضافه میکند: آقایان محترم به نظر شماها مراجع صالحه در کشور ما کدام ها هستند؟
شما ها که نماینده مجلس هستید تنها در داخل مجلس مصونیت دارید و خارج از چهار دیواری مجلس هر صحبتی بکنید جرم محسوب می شود و بعد از پایان دوره نمایندگی بازداشت و زندانی خواهید شد.
شخصا” در سال ۱۳۹۴ در بازداشتگاه مخوف اداره اطلاعات سنندج به دلیل اینکه مسئول بازداشتگاه داروهای مورد نیاز من را به مدت ۳۲ ساعت قطع کرد هر دو کلیه خود را از دست دادم.


نظرات بسته شده است