تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان و تهران بخاطر پرداخت نشدن چند ماه حقوق

صبح روز دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷  جمعی از کارگران شهرداری آبادان و تهران  در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق عقب افتاده خود دست به تجمع زدند.

کارگران شهرداری آبادان و تهران خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.

در تهران کارگران شهرداری در میدان هفت تیر دست به تجمع اعتراضی خود زدند.

مسدود کردن ورودی شهرداری از سوی کارگران شهرداری آبادان

کارگران شهرداری آبـادان که از این همه بی‌توجهی مسئولین نسبت به وضعیت معیشتی خود و عدم پرداخت حقوق‌هایشان به ستوه آمده‌اند؛ ورودی شهرداری آبادان را با قرار دادن خودرو مسدود کردند.

کارگران شهرداری آبـادان بارها برای پرداخت حقوق‌های عقب افتاده خود تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.


نظرات بسته شده است