درخواست حقوق ۳ماهه عقب افتاده از سوی ۲۰۰۰تن از کارکنان شهرداری آبادان

در روز یکشنبه ۲۳ دی ماه نیز کارکنان شاغل شهرداری مرکزی آبادان تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار مطالبات معوقه خود شدند.

پس از کارگران شهرداری آبادان، این‌بار گروهی از کارکنان شاغل در شهرداری مرکزی برای پیگیری مطالبات صنفی خود تجمع کردند.دست‌کم صد نفر از کارکنان شاغل در شهرداری مرکزی آبادان، صبح دیروز یکشنبه ۲۳ دی ماه با برپایی یک تجمع اعتراض مقابل ساختمان شهرداری خواستار پیگیری مطالبات معوقه خود شدند.

این درحالی است که از حدود دو ماه قبل تا دیروز گروهی از کارگران خدماتی، فضای سبز وآتش نشانی  مجموعه شهرداری آبادان برای پیگیری مطالبات خود مدام در حال برپایی تجمعات اعتراضی هستند.

خواسته اصلی کارگران و کارکنان اداری معترض که تعداد آنها ۲ هزار  نفر برآورد می‌شود، پرداخت حداقل بخشی از مطالبات معوقه مزدی و سایر مزایای جانبی است که در حال حاضر سه ماه است که به تاخیر افتاده است.

طبق اظهارات یکی از کارگـران شهرداری آبادان پرداخت مطالبات مزدی کارگران و کارکنان از مهر ماه به تاخیر افتاده و پاداش و اضافه‌کاری‌های آنها به صورت کامل به آنها پرداخت نمی‌شود.

همچنین روز شنبه ۲۲ دی ماه نیز جمعی از کارگـران شهرداری آبادان در اعتراض به معوقات مزدی چند ماهه خود مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند. دلیل تجمع این کارگران پرداخت نشدن دست کم سه ماه از معوقات مزدی می‌بود.


نظرات بسته شده است