ادامه تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز ۲۶دی۹۷

تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز در مقابل سازمان قطار شهری اهواز برای چندمین روز متوالی ادامه یافت. صبح روز چهار‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ کارگران قطار شهری اهواز، همچنانکه روز گذشته تاکید کرده بودند، تجمع خود را در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۸ماه حقوق عقب افتاده خود مقابل دفتر شرکت پیمانکاری کیسون ادامه دادند.

به گفته یکی از کارگران قطار شهری اهواز ، او و همکارانش در نتیجه فشارهای ناشی از بحران مالی که با آن دست به گریبانند، چندین بار به صورت دسته‌جمعی به دفا‌تر مسئولان شهرستانی مراجعه کرده‌اند؛ اما، هنوز هیچ توجهی به خواسته‌های کارگران که حداقل پرداخت نیمی از معوقات مزدی است؛ نشده است.

آن‌ها در ادامه اظهار داشتند که پرداخت یک ماه حقوق چیزی را حل نمی‌کند و همین موضوع که نگرانی از وضعیت نامعلوم پرداخت مابقی مطالباتشان است، باعث شده است که آنها بر ادامه تجمع اعتراضی خود تاکید کنند. شایان یاد‌آوری است که روز سه‌شنبه ۲۵ دی کارگران تاکید و اعلام کرده بودند که با وجود واریز یک ماه حقوق‌شان، اما به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.


نظرات بسته شده است