تجمع اعتراضی کارگران شرکت قفل کار در خبرهای کوتاه کارگری ـ اجتماعی شامگاهی ۲ بهمن ۹۷ 

صبح روز سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ جمعی از کارگران شرکت قفلکار شهرستان البرز واقع در استان قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات چندین ساله خود، در مقابل دادگستری این شهرستان تجمع کردند. کارگران شرکت قفلکار معترض خواستار تسریع در تعیین مطالبات، از مبلغ حاصل از فروش شرکت شدند.

شرکت قفلکار شهرستان البرز حدود ۳ ماه  پیش در مزایده به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شده و مبلغ آن در حساب سپرده دادگستری است؛ اما به دلیل کارشکنیهای مختلف از سوی مسئولان در سازمانها و نهادهای مختلف قزوین، کارگران شرکت قفلکار تا کنون موفق به وصول مبلغ و مطالبات خود نشدهاند.

کارگران شرکت قفلکار که خواهان وصول طلب مزدی چندین ساله خود هستند، میگویند: «دادگستری شهرستان البرز باید مبلغی که از فروش این کارخانه بدست آمده را به دلیل مشکلات مالی که هر یک از کارگران طی چند سال گذشته در نتیجه دریافت نکردن سالها دستمزد با آن موجه شدهاند، هرچه سریعتر به حساب کارگران واریز کنند

طبق اظهارات کارگران شرکت قفلکار؛ آنها پیگیریهای زیادی برای وصول مطالبات خود از سال ۸۹ به بعد (همزمان با شروع مشکلات کارخانه) انجام دادهاند که در نهایت در سال جاری پس از ۸سال، قضائیه با درخواست شکایت کارگران موضوع مطالبات آنها را مورد بررسی قرار داد.

تجمع و تحصن کشاورزان محروم خوراسگان

روز سه شنبه ۲ بهمن  ۱۳۹۷ کشاورزان محروم خوراسگان برای گرفتن حقابهشان به تحصن و تجمع خود ادامه دادند.

تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری تهران


نظرات بسته شده است