اخبار کارگری ایران

عتصاب کامیونداران کارخانه سیمان بجنورد

روز دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ کامیونداران کارخانه سیمان بجنورد که از شرکت حمل و نقل آبادان هستند و در کارخانه سیمان بجنورد را حمل می‌کنند؛ دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. تمامی کامیونداران کارخانه سیمان بجنورد در این اعتصاب شرکت دارند.

عدم پرداخت ۴ماه حقوق کارگران شهرداری کورائیم اردبیل

روز دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ کارگران شهرداری کورائیم در استان اردبیل گفتند چهار ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند. اضافه‌کاری این کارگران نیز از چندین ماه پرداخت نشده است. به گفته این کارگران، کارگران شهرداری کورائیم، چهار ماه دستمزد پرداخت نشده دارند و اضافه‌کاری این کارگران نیز در شش ماه گذشته پرداخت نشده است.

از قرار معلوم حق بیمه کارگران شهرداری کورائیم از شهریور ماه پرداخت نشده و کارگران برای تعویض دفترچه‌های بیمه دچار مشکل هستند. در عین حال این کارگران از احتمال عدم پرداخت معوقات قبل از پایان سال ابراز نگرانی کردند و گفتند: «مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های کارگران به وجود آورده است.»

حقوق پرداخت نشده ۳ماه کارگران کشتارگاه پر سفید آمل

روز دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ اعلام شد که حدود ۱۲۰ کارگر کشتارگاه پر سفید آمل که به صورت قراردادی کار می‌کنند سه ماه معوقات مزدی پرداخت نشده طلبکارند.

نصیر عمرانیان محمدی، عضو هیات مدیره کشتارگاه پر سفید گفت: « این واحد کشتارگاهی حدودا ۱۹ میلیارد تومان طلب مالی از خریداران خود دارد که در صورت دریافت توان مالی پرداخت معوقه مزدی کارگران را خواهد داشت.» به گفته محمدی کاهش درآمد کشتارگاه‌ها باعث شده که آنها با ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. در دو سال اخیر تعدادی از واحدهای کشتارگاهی در استان تعطیل شده است.


نظرات بسته شده است