محکومیت بازداشت جعفر عظیم‌زاده از سوی انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه روز سه‌شنبه نهم بهمن‌ماه ضمن محکوم کردن بازداشت آقای جعفر عظیم‌زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران به اعتراض وسیع در قبال دستگیری او فراخواند. متن این فراخوان را در زیر بخوانید:

امروز جعفر عظیم‌زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط مامورین کلانتری ۱۱ فردیس کرج بازداشت شد. جعفر عظیم‌زاده که به خاطر فعالیت‌های کارگری به ۶ سال زندان محکوم شده و مدت ۷ ماه از مدت محکومیت خود را در زندان اوین گذرانده بود، به دنبال کمپین گسترده‌ای در حمایت از اعتصاب غذای او و اسماعیل عبدی در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی، بعد از ۶۳ روز اعتصاب آزاد شد.

جعفر بعد از آزادیش همچنان بی وقفه به فعالیت خود در دفاع از منافع کارگران ادامه داد و ادامه فعالیت وی برای دستگاه‌های سرکوبگر قضایی، امنیتی و انتظامی غیرقابل تحمل شده بود و به همین خاطر اقدام به بازداشتش کردند.

دستگاه‌های سرکوبگر درست تشخیص داده‌اند که در شرایط ملتهب و اعتراضی جامعه، بخصوص در جریان بودن اموج گسترده و هر روزه اعتصابات و اعتراضات کارگری که با دیگر بخشهای معترض از جمله معلمان، بازنشستگان و دانشجویان عجین و همبسته شده است، نقش کسانی مانند جعفر عظیم‌زاده می‌تواند تعیین کننده باشد و چاره گذر از بن‌بست خود را در بازداشت این افراد می‌بینند.

اما فضای جوشان جامعه داغتر و سوزانتر از آن است که سرکوبگران تصور کرده‌اند بتوانند با این تقلاها به سلامت از میانش بگذرند و راه برون رفت برای خود بگشایند.

کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان و دیگر بخش‌های معترض جامعه بخصوص طی یک سال گذشته بارها با در حلقه حمایت قرار دادن رهبران و دلسوزان خود ثابت کرده‌اند که هزینه هر بازداشت برای سرکوبگران بسیار سنگین خواهد بود و مطمئناً در ازای بازداشت جعفر عظیم‌زاده نیز با به راه انداختن اعتراضات گسترده و سراسری هزینه هنگفتی تحمیل خواهند کرد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه از همه کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و همه مردم به تنگ آمده از فقر و گرانی و بیکاری و از همه تشکلها، نهادها، سازمانها و احزاب کارگری و مدافع حقوق انسانی در داخل و در سراسر دنیا می‌خواهد با تمام توان نسبت به بازداشت فعالین کارگری بخصوص جعفر عظیم‌زاده اعتراض کرده و به میدان بیایند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

۹۷/۱۱/۹


نظرات بسته شده است