دانشجوی ترم پنجم مهندسی عمران به دلیل بهایی بودن از دانشگاه کاشان اخراج شد

سپهر شهیدی قمصری درروز ۲۷ آذر ۹۷ هنگامیکه برای سفارش غذا به سایت دانشگاه مراجعه کرده بود متوجه شد از دانشگاه اخراج شده است. بعد از پیگیریهای مستمر مشخص شد که بازرسان دانشگاه اصفهان و کاشان به دانشگاه آمده و خواستار تعیین تکلیف ستون دین در پرونده او شده اند؛ از این رو وی را به علت بهایی بودن اخراج و مدرک کاردانی و تاییدیه نمراتش را هم به این دانشجو تحویل نداده اند.

اخراج دانشجویان به دلیل داشتن عقاید متفاوت از آنچه که به مذاق سیستم حاکم خوش می آید، از روشهای متداولی است که نشان دهنده اوج تبعیض سیستماتیک در این سیستم میباشد. حاکمان هر تفکر و عقیده ای جز عقاید اسلامی شیعه را خطری جدی برای خود میدانند و با سرکوبگری برابر آنها ایستادگی میکنند.

دانشجویان بارها اعلام کرده اند که اینچنین برخوردهای غیرانسانی و تبعیض آمیزی را شدیدا محکوم میکنند.

نه_به_تبعیض #سکولاریسم

دانشگاه_سنگر_آزادی_و_برابری 

13 بهمن 1397


نظرات بسته شده است