انتقال وحشیانه ۴۰ تن از زنان زندان قرچک به اوین در پی هجوم مسلحانه به زندانیان

روز شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷،  تعداد ۴۰ نفر از زنان زندان قرچک ورامین در حالیکه سرشان توسط گونی پوشانده شده بود به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند.

طبق این گزارش زنان زندانی پس از حمله گارد زندان قرچک و استفاده از گاز فلفل و اشک‌آور در شب پنجشنبه، برای خنثی کردن اثرات این گازها، اقدام به آتش زدن پتوها و تخت زندان کردند. بدنبال حمله نیروهای گارد زندان، زنان زندان قرچک ورامین در حیاط زندان با ماموران درگیر شده و در ادامه ماموران با پوشاندن گونی بر سر زندانیان، آنان را به زندان اوین منتقل کردند.

گاز اشک‌آور و باتوم، پاسخ اعتراض زندانیان

شایان یاد آوری است که در شامگاه پنجشنبه ۱۸ بهمن‌ماه به دنبال وضعیت اورژانسی یکی از زنان بند یک زندان قرچک ، هم‌بندان نگران او چندین بار از افسر نگهبان درخواست کمک کردند؛ اما عامدانه به این درخواست اضطراری زندانیان توجهی نشد.

بعد از اینکه زندانیان بند با بی توجهی چندباره مسئولان مواجه شدند، شروع به اعتراض کردند. در این میان، زندانیان بند ۲ نیز به اعتراض آنها پیوستند؛ اما به جای رسیدگی فوری به این زندانی زن، به دستور مهدی محمدی رئیس زندان قرچک ، نیروهای گارد وحشیانه با شلیک گاز اشک‌آور و گاز فلفل در محیط بسته به بند زنان حمله کردند.

درحالیکه دود و گاز سراسر بندها را فراگرفته بود، مأموران با بیرحمی غیرقابل تصوری به ضرب و جرح زندانیان بی ‌دفاع پرداختند. زندانیان محبوس، به ناچار برای فرار از خفگی و دفع اثرات گازهای شلیک شده، به آتش زدن پتو و ملافه و تخت‌خواب‌ها متوسل شدند. به دنبال این یورش وحشیانه، برق و گاز داخل بند نیز قطع گردید. در همان حال که مأموران مشغول کتک زدن زنان زندانی بودند، شروع به از جا کندن نیمکت‌های هواخوری و وسایل ورزشی مورد استفاده زندانیان کردند تا در آینده مورد استفاده آنها قرار نگیرد.

زنان زندانی، در حالیکه بشدت مضروب و مجروح شده‌ بودند، خیس و کتک‌خورده  در سرمای جانکاه به حال خود رها شدند. حمله نیروهای گارد به زنان زندانی در زندان قرچک تا جمعه و صبح شنبه نیز ادامه یافت.


نظرات بسته شده است