تجمع اعتراضی کارگران کارتن ایران مقابل ساختمان شعبه شش اداره تامین اجتماعی

روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، جمعی از کارگران «کارتن ایران» در اعتراض به مشکلات بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان آور خود، مقابل ساختمان شعبه شش اداره تامین اجتماعی در تهران دست به تجمع زدند. خبرهای کوتاه کارگری ـ اجتماعی

یکی از کارگران معترض در تشریح مشکلات بازنشستگی خود گفت: «به صورت مشخص کارگران شاغل در کارتن ایران که شمار مجموع آنها تا ۳۵۰ نفر می‌رسد، سالهاست که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول کار هستند؛ اما تقریبا از شش ماه پیش علیرغم اینکه کارفرما با درخواست بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور تعدادی از کارگران موافق است و حاضر به پرداخت ۴درصد بازنشستگی پیش از موعد آنها می‌باشد، تامین اجتماعی شعبه ۶ به بهانه‌های مختلف، مخالفت و سنگ‌اندازی می‌کند.»

وی با یادآوری اینکه ممکن است برای برخی مدیران شعب تامین اجتماعی و کارفرمایان اهمیت به تاخیر افتادن بازنشستگی کارگران چندان محسوس نباشد اما این اتفاق برای کارگرانی که دیگر در کارخانه جایی ندارند، تحمل ناپذیر است.


نظرات بسته شده است