کمبود بیش از ۵۰ هزار پرستار در ایران

 حیدرعلی عابدی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری گفت: «کشور با کمبود بیش از ۵۰ هزار پرستار مواجه است. او افزود: «آنچه مسلم است، باید استخدام پرستار در شرایطی که با کمبود نیرو در این حوزه مواجه هستیم، به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین امیدواریم نگاه وزارت بهداشت در سال ۹۸ به این سمت باشد که تعداد زیادی پرستار و کمک پرستار جذب کند.»


نظرات بسته شده است