اعتصاب کارکنان راه‌آهن در مرند، عجب‌شیر و بندرعباس

جمعی از کارکنان شرکت راه‌آهن در چند شهر ایران بار دیگر دست به اعتصاب زدند.راساس تصاویر منتشر شده کارکنان راه‌آهن در شهرهای مرند، عجب‌شیر و بندرعباس روز چهارشنبه ۱۵ اسفند در اعتراض به چندماه حقوق عقب افتاده خود اعتصاب کردند.
در روز‌های گذشته نیز اعتصاب کارکنان راه‌اهن در شهرهای آذربایجان شرقی و لرستان گزارش شده بود.
کارگران و کارکنان شرکت راه آهن و همچنین کارگران نگهداری خط و ابنیه راه آهن در دو سال گذشته بارها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان دست به تجمع زدند که در برخی موارد با بستن ریل راه آهن همراه بوده است.


نظرات بسته شده است