تجمع اعتراضی بازنشستگان گروه ملی صنعتی فولاد ایران

صبح روز شنبه ۱۸اسفند ۱۳۹۷جمعی از  بازنشستگان گروه ملی صنعتی فولاد ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع اعتراضی بازنشستگان گروه ملی صنعتی فولاد ایران مقابل فرمانداری اهواز صورت گرفت. تجمع بازنشستگان گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراض به عدم پرداخت حق بازنشستگی می‌باشد که پس از سالها بازنشستگی، حتی ریالی هم از شرکت به ایشان پرداخت نگردیده است.

بازنشستگان گروه ملی صنعتی فولاد ایران پلاکاردهایی با شعارهای «تورم، گرانی، گذشت زمان = بی ارزش شدن مطالبات بازنشستگان»، «عدم پرداخت اندوخته‌ی ۳۰سال کار سخت و زیان‌آور چه کسی پاسخگوست؟» و «ما خواستار پرداخت مطالباتمان هستیم» در دست داشتند. این بازنشستگان از سالهای ۹۴، ۹۵، ۹۶و ۹۷بازنشسته شده‌اند.

 


نظر بگذارید