کاهش جیره غذایی در کره شمالی

در کره شمالی جیره غذایی شبانه روزی را از ۵۷۶به ۳۰۰گرم برای هر فرد کاهش دادند.

 اسپوتنیک دلیل این مسئله رکورد عدم برداشت مناسب محصولات را دانستند.
جیره غذایی شامل ذرت، سیب زمینی و غلات است.
محدودیت های مواد غذایی زنان، کودکان و افراد مسن را شامل نمی شود. افراد نیازمند می توانند مواد غذایی بیشتر را در بازارها بخرند.
خاطر نشان می شود که عدم برداشت محصول در کره شمالی از جمله به خاطر تحریم هاست. چرا که تحریم ها واردات فناوری های محصولات کشاورزی ، مواد خام و کود را نیز شامل می شود.

 


نظر بگذارید