تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به حقوق‌های پرداخت نشده ۲۱اسفند

کارگران شهرداری آبادان امروز سه‌شنبه ۲۱اسفند‌ماه ۱۳۹۷دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان مقابل شهرداری این شهر صورت گرفت. تجمع کارگران شهـرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ماه حقوق عقب افتاده و عیدی سال می‌باشد.

یادآوری می‌شود که در طی چند ماه گذشته یا کارگـران شهرداری آبادان و یا آتش‌نشانان شهرداری آبادان چندین تجمع در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان برگزار کردند. کارگران محروم و تهیدست در سراسر ایران برای رسیدن به همین حقوق ناچیز در چند روز مانده به سال ۱۳۹۸به پاخاسته‌اند و دست به  برگزاری تجمع اعتراضی و اعتصاب می‌زنند.

روز چهارشنبه ۱۵اسفند ۱۳۹۷ پرسنل آتش‌نشانی آبادان مقابل فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان، صورت گرفت. پرسنل آتش‌نشانی آبادان در تجمع مقابل فرمانداری با در دست داشتن چندین دست‌نوشته اعتراض خود را ابزار داشتند.

پرسنل آتش‌نشانی آبادان همچنین تجمع اعتراضی دیگری را مقابل شهرداری مرکزی این شهر برگزار کردند. آنها بر روی بنری خواسته خود را مبنی بر پرداخت چندین ماه حقوق و بیمه معوقه نوشته بودند.

 

 


نظر بگذارید