تجمع اعتراضی کارگران پروژه قطار شهری اهواز برای دومین روز

  • روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ کارگران پیمانکاری پروژه قطار شهری اهواز برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند. کارگران این بار نیز مقابل ورودی کارگاه پروژه قطار شهری اهواز تجمع خود را برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی بود که به روز دوم کشیده شد.
  • معوقات مزدی کارگران به ۱۲ ماه می‌رسد. آنها روز گذشته با تجمع مقابل کارگاه محل کار خود واقع در خیابان فرودگاه  شهر اهواز، اولین روز اعتراض خود را به ادامه مشکلاتشان در سال جدید نشان دادند.
  • کارگران پیمانکاری پروژه قطار شهری اهواز که تعدادشان به حدود ۲۰۰ نفر می‌رسد، می‌گویند: «عیدی سال ۹۷ ما پرداخت نشده و بعد از ماه‌ها بی‌حقوقی، در این شرایط نامناسب اقتصادی، خود و خانواده‌هایمان در وضعیت بد معیشتی قرار داریم.»
  • روز شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ نیز در اولین روز این تجمع اعتراضی نزدیک به ۱۵۰ نفر از کارگران پروژه قطارشهری اهواز دست به تجمع زدند. کارگران پروژه قطارشهری اهواز مقابل ورودی کارگاه تجمع خود را برگزار کردند. کارگران پروژه قطارشهری اهواز در اعتراض به اخراج ۶ نفر از همکاران خود و دریافت نکردن دستمزد و عیدی یک سال گذشته خود دست به این تجمع زدند.
  • کارگران معترض گفتند: ۵ نفر از همکارانمان با ۶ تا ۷ سال سابقه کار به بهانه اتمام قرارداد کار در روزهای  پایانی اسفند ماه سال گذشته، بیکار شده و از آنها خواسته شده که از سال جدید در کارگاه حاضر نشوند. کارگران پروژه قطارشهری اهواز در توضیح این ماجرا گفتند: این اخراج به دلیل پیگیری مطالبات صنفی کارگران این پروژه در سال گذشته از سوی این کارگران مربوط می‌شود.
  • به ادعای کارگران؛ در پروژه قطار شهری اهواز حدود ۱۵۰ کارگر تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری کیسون فعالیت دارد که کارگران جدا از ۱۲ ماه مزد معوقه مربوط به سال ۹۷، مشکلات و مطالبات دیگری هم دارند. همچنین یکی از کارگران گفت که کارگران عیدی سال گذشته خود را هنوز بعد از گذشت ۱۷ روز از سال جدید دریافت نکرده‌اند.
  • شایان یاد‌‌‌آوری است که کارگران پیمانکاری شرکت کیسون که پروژه قـطار شهری اهواز را انجام می‌دهند؛ در سال گذشته بارها برای دریافت حقوق خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

نظرات بسته شده است