تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان و کارگران خدماتی مترو تهران

تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه

بر پایه خبر دریافتی، روز سه شنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۸، شمار زیادی از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هایشان اقدام به تجمع اعتراضی کردند. معترضان با برپایی تجمع مقابل استانداری این شهر و سردادن شعار، نسبت به عدم پرداخت حق بیمه ها و عیدی سال ۹۷ خود اعتراض کردند.

در جریان این تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان، شمار زیادی از ماموران نیروی انتظامی و همچنین لباس شخصی ها در محل تجمع مستقر شده و با تهدید معترضان سعی در متفرق کردن آنها کردند. ولی بازنشستگان معترض بی توجه به تهدیدات ماموران، به تجمع خود ادامه داده و اعلام کردند که تا رسیدن به کلیه مطالباتشان به تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

تجمع کارگران خدماتی مترو تهران در اعتراض به معوقات مزدی

همچنین بر اساس خبری دیگر روز سه شنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۸، کارگران خدماتی خط ۴ مترو تهران در اعتراض به عدم پراخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری “پیمان مترو” مشغول به کار هستند، خواستار پرداخت دو ماه دستمزد معوقه خود شدند. آنها می گویند که علاوه بر دو ماه دستمزد بهمن و اسفند ماه سال گذشته (۹۷) تاکنون عیدی و پاداش پایان سال‌شان نیز به آنها پرداخت نشده است.

کارگران معترض گفتند که عدم پرداخت دستمزد‌ها و عیدی به بهانه کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی بوده است. این کارگران با بیان اینکه حداقل حقوقی که دریافت می‌کنند در شرایط کنونی کفاف مخارج زندگی‌شان را نمی‌دهد، در ادامه می‌گویند که آنها با شرایط سخت، مشغول خدمات‌رسانی هستند و از همه مزایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی که همکاران رسمیشان به صورت ماهانه دریافت می‌کنند، محروم هستند. آنها افزودند که فاقد امنیت شغلی هستند و پیمانکاران هر زمانی که اراده کنند آنها را از کار بیکار می‌کنند.


نظرات بسته شده است