‍اطلاعیه جمعی از فعالین_کارگری و اجتماعی شهر مریوان 

در چند روز اخیر و بدنبال بارش ها سیل آسا در ایران ، تعداد زیادی از مردم شهر و روستاها در ابعاد بسیار وسیع و گسترده دچار مصیبت و گرفتار بلای طبیعی سیل شدند . در این میان تعدادی جان خودشان را از دست داده و هزاران نفر نیز بی خانمان و زندگیشان متلاشی و از هم گسسته گردید . در راستای همکاری و همدلی و کمک رسانی به مردم مصیبت دیده از طرف افراد ، گروه ها و انجمن های مردم نهاد و مدنی ، تحت لوای کمک و یاری رسانی کمپین ها و چادرهای حمایتی دایر گردید . یکی از این کمپین ها ، کمپین حمایتی زاگرس با شعار لرستان چاوە ڕێمانه ( لرستان چه شه ڕه موونه ) یا لرستانە کە م در استان کردستان بود . بر همین اساس ما تعدادی از فعالین_کارگری و اجتماعی شهر مریوان  من باب شفاف سازی و آگاه نمودن اذهان و افکار عمومی ، ذکر چند نکته را لازم و ضروری دانستیم . 1_کمک رسانی و حمایت از آسیب دیده گان بلایای طبیعی و غیر طبیعی ، باید انسان دوستانه و در میان تمام اقشار و احاد جامعه نهادینه شده و تمام افراد خود را موظف به انجام وظیفه و امری ضروری بدانند . 2 _ نحوە جمع آوری کمک و حمایت باید فارغ از هرگونه تبعیض نژادی ، مذهبی ، قومی و هویت طلبی باشد تا به ابزاری جهت پیشبرد منافع قشر یا طبقه ای معین تبدیل نگردد . 3_ کمک رسانی در واقع باید از هر گونه تسلط روح فرصت طلبی و ریاکاری بدور باشد ، بدین معنا فرستادن جزوه های آموزشی زبان کردی همراه بسته و کمک های حمایتی به مناطق سیل زده لرستان توسط کمپین زاگرس ، که زبان مادری آسیب دیدگان لری بوده نه زبان کردی ، در این شرایط امری دور از صداقت و غیر پرنسیب اخلاقی و  انسانی و در واقع عوامفریبی بوده ، نه اینکه از درد و رنج و تالمات آنان نمی کاهد لیکن سبب آزردگی و رنجش در میان سایر مصیبت دیده گان در بقیه نقاط ایران میشود و در زمان های آتی و نه چندان دور ، مایه خدشه دار شدن روح اتحاد و همبستگی در میان توده های تحت ستم و استثمار در این سرزمین گشته و بر این باوریم که زمینه را برای از هم پاشیدن و و گسیختگی و تفرقه و حتی نزاع فراهم خواهد آورد .  ( جمعی از فعالین کارگری و اجتماعی شهر مریوان ) 19/1/1398

سه شنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۸


نظرات بسته شده است