اعلام نرخ مالیات بر درآمد حقوق در سال 98

  • سازمان امور مالیاتی ایران نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1398 را اعلام کرد
  • مهر، محمدقاسم پناهی، رئیس کل امور مالیاتی ایران در بخشنامه‌ای میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1398 را اعلام کرد.
  • بر طبق این بخش‌نامه نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 15 درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه 20 درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات 25 درصد و نسبت به مازاد شش برابر 35 درصد است.
  • علاوه بر این بر اساس این بخش‌نامه حقوق های کمتر از 33 میلیون تومان در سال معاف از مالیات هستند.
  • علاوه بر این حقوق اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1398 مشمول مالیات به نرخ 10 درصد خواهد بود.

 


نظر بگذارید