تجمع اعتراضی کارگران تلمبه خانه غرب کارون

روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه، کارگران تلمبه‌خانه غرب کارون، شرکت رامپکو، زیرمجموعه شرکت مهندسی توسعه نفت، در اعتراض به پرداخت نشدن ۷ ماه حقوق دست به تجمع اعتراضی مقابل استانداری خوزستان زدند.

یکی از کارگران معترض تلمبه خانه غرب کارون، واقع در جنوب غربی اهواز و در امتداد جاده اهواز ـ خرمشهر در این رابطه گفت: «حدود هفت ماه حقوق عقب افتاده داریم و سه ماه هیچ حقوقی به کارگران که نزدیک به ۸۰ نفر هستند پرداخت نشده است.»

او با بیان این که حدود ۱۰ ماه آشپزخانه شرکت تعطیل بوده و هیچ خدماتی به پرسنل نمی‌دهد، می‌افزاید: «نزدیک یک سال پول بیمه تکمیلی از حقوق کم می‌شده ولی هیچ سابقه‌ای برای ما در نظر گرفته نشده است.»

این کارگر معترض افزود: «در گذشته قراردادها سه ماهه بود، ولی در حال حاضر به‌ صورت یک ‌ماهه بسته می‌شود؛ شرکت رامپکو نماینده کارگری نداشته و بازرسی نیز از اداره کار برای بررسی وضعیت کارکنان مراجعه نمی‌کند.»

اوادامه داد: «قرارداد شرکت رامپکو بهره‌برداری بوده و هر ماه صورت وضعیت بهره‌برداری ارسال و مطالبات برای شرکت واریز می‌شود؛ صورت وضعیت شرکت تا اواخر سال گذشته پرداخت شده و صورت وضعیت جدید نیز تا اردیبهشت‌ ماه نیز رد شده و به ‌زودی به شرکت پرداخت می‌شود ولی حقوقی برای کارگران واریز‌ نمی‌شود.»

یکی دیگر از‌ کارگران شرکت رامپکو در این تجمع اعتراضی گفت: «قبلاً شرکت به‌ صورت 3 شیفته کار‌ می‌کرد و با شروع بحران کرونا و به بهانه آن به 4 شیفت با همان تعداد کارگر افزایش پیدا کرد که با این کار دریافتی‌های ما نیز کم شد.»

وی ادامه می‌دهد: «تعدادی از کارگران به خاطر دفاع از حق خود به بهانه‌های امنیتی تهدید شده‌اند.»

Share: