به دستور رئیسی به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر در کشور یارانه معیشتی ماه رمضان پرداخت می‌شود. مبلغ این یارانه برای هر نفر فقط ۱۵۰ هزار تومان است. این مقدار معادل ۵.۳ دلار و کمتر از بهای یک کیلو گوشت قرمز است. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، یارانه معیشتی ماه رمضان به حساب ۱۱ میلیون سرپرست خانوار در ایران واریز می‌شود. این افراد جزء کم درآمدترین اقشار جامعه محسوب شده و مربوط به دهک‌های یک تا چهار می‌باشند.

رئیسی مدعی است، یارانه کمک معیشتی را تاکنون در ۲ مرحله به دهک‌های اول تا چهارم جامعه پرداخت کرده است. با بررسی‌ قیمت کالاهای اساسی در شرایط فعلی، مشخص شده این مبلغ تنها برای خرید کمتر از ۲ کیلو برنج ایرانی کفایت می‌کند.

یارانه معیشتی ماه رمضان به مستمری‌بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز پرداخت می‌شود. درحال حاضر میزان مستمری افراد تحت پوشش این دو نهاد با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله خیلی زیادی دارد.

طبق مصوبه مجلس، مستمری مدد‌جویان برای یک خانواده سه نفره، ماهانه تنها ۷۰۰ هزار تومان است. ضمن این که این اعتبار  فقط در صورت تامین بودجه به مددجویان پرداخت می‌شود.

یارانه برای مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد

بیشتر مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد را زنان سرپرست خانوار و افراد بیمار تشکیل می‌دهند. آنها کسانی هستند که مجبورند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را تامین کنند. مبلغ واریز شده به حساب این خانواده‌ها تنها کفاف خورد و خوراک چند روز آنها را می‌دهد. این خانوارها برای تامین هزینه زندگی در روزهای دیگر، با تنگناهای زیادی مواجه هستند. پرداخت یارانه معیشتی ماه رمضان تنها یک مسکن لحظه‌ای برای گذران زندگی این دهک‌ها می‌باشد.

سهم مستمری‌بگیران از ثروت‌ نهادهای حکومتی بسیار ناچیز است. این درحالی است که به گفته یکی از مسئولین، تنها در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۰، مردم نزدیک به ۴۵۰ میلیارد تومان به این نهاد حکومتی، به عنوان صدقه کمک کرده‌اند.

هراس از شروع اعتراضات گسترده افراد کم درآمد

بدلیل سیاست‌های غارتگرانه سران حکومت در ۴۰ سال گذشته، اقتصاد کشور در وضعیت وخیمی بسر می‌برد. سرقت ثروت‌های عمومی توسط مسئولین، صنایع کلیدی کشور را غیرقابل استفاده و باعث نابودی زیرساخت‌های کشور شده است. سران حکومت در هراس از اعتراضات گسترده، با پرداخت یارانه‌های اندک مانند یارانه معیشتی ماه رمضان یا سایر مناسبت‌ها، تلاش می‌کنند این اعتراضات را خاموش نمایند. اما بدلیل تورم افسارگسیخته، این تلاش‌ها سرانجامی نخواهد داشت. زیرا در حال حاضر بیش از ۷۵درصد مردم در خط فقر و یا زیر آن بسر می‌برند. بدون تردید، این موضوع می‌تواند یک جرقه در انبار باروت اعتراضات سراسری شود.