گفته شده امروز – ۳۰ شهریور زادروز مهسا امینی است. او اگر زنده مانده بود، امروز ۲۳ ساله می شد. اعتراضات در سرتاسر ایران از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، به قتل تکان دهنده ی او ادامه دارد. ایران در اعتراض به این قتل، سرنگونی رژیم اسلامی را طلب می کند. روز چهارشنبه بسیاری از شهرهای ایران صحنه ی تظاهرات پرشور مردم و درگیری با نیروهای انتظامی هستند. مردم با نیروهای سرکوب حکومت درگیر می شوند و ادوات نظامی آن ها را به آتش می کشند.

بسیاری از نقاط و محلات تهران چهارشنبه صحنه ی اعتراضات مردمی و در گیری با نیروهای سرکوب گر بوده است، نازیآباد، جنتآباد، خیابانحافظ، نظامآباد، پاکدشت، تهرانپارس، رباطکریم، خیابانآزادی، حوالی خیابانانقلاب، پارکوی تا لحظه ی تنظیم این گزارش شاهد اعتراضات مردمی بوده است.

بسیاری از شهرهای کردستان و غربکشورشاهد اعتراضات شدید مردمی و مقابله با نیروهای سرکوبگر است. گزارش هایی از اعتراضات در مهاباد، سردشت، بوکان، سنندج، اشنویه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

بنابر آخرین گزارش ها، چهارشنبه شب شهرهای زیاد شاهد اعتراضات مردمی بوده اند: تبریز، ارومیه، همدان، اسلامآبادغرب، اردبیل، نوشهر، زرینشهراصفهان، اصفهان، سمنان، ورامین، ایلام، بیرجند، قشم، مرند، کرج، شهرری،شیراز،اهواز،دزفول، ساوه، دهگلان، گرمسار، شیروان، پرند، قوچان، دهلران، نورآبادممسنی، لاهیجان، تالش، رضوانشهر، نیشابور، شهسوار، قائمشهر، کاشان، پیرانشهر، سیرجان، بهبهبان، رشت، نهاوند، بابل، رودسر،زنجان،قم، تنکابن.

بیشترین شعارهایی که در اعتراضات مردم به چشم می خورد «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه ای» و «جمهوری اسلامی نمی خواهیم… نمی خواهیم» است. از بسیاری شهرها گزارش شده است که مردم در برابر نیروی سرکوب ایستادگی می کنند، ادوات آن ها را به آتش می کشند، آن ها را به عقب می رانند، راه های هجوم آن ها را سد می کنند و کنترل خیابان ها را به دست می گیرند. دختران روسری های خود را بر می دارند و آن ها را به آتش می کشند. در چندین شهر خودروهای پلیس به آتش کشیده شده است.

گزارش ها مبنی بر تیراندازی ماموران به سوی تظاهرکنندگان به ویژه در شهرهای کردستان است. گفته می شود تعداد دیگری از جوانان در این شب کشته شده اند.

در بسیاری از مناطق اینترنت قطع یا بسیار کند شده و امکان ارسال فیلم و گزارش وجود ندارد.

دانشگاههایتهران روز چهارشنبه عرصه ی تظاهرات دانشجویی علیه حکومت دیکتاتوری و اسلامی بودند. دانشجویان در دانشگاه های تهران، بهشتی، علامه، الزهرا، سمنان، تظاهرات گرده اند.

در دانشگاه تهران شعارهای “نه روی سری، نه توسری، آزادی، برابری”، “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر “، “ننگ ما، ننگ ما، بسیج الدنگ ما”؛ در دانشگاه الزهرا، شعار: “الزهرا، الزهرا، طالب خون مهسا” و در دانشگاه علامه شعار “ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم” به گوش می رسید.

اخبار روز