Posted in تاریخی

جنگ چین

جنگ چین اثر لنین نسخۀ مستقل

Continue Reading...
Posted in تاریخی دیدگاها

آموزش و پرورش

رفقا، دوستان و تمامی همراهان عدال‌طلب و ترقی‌خواه!

Continue Reading...
Posted in بین المللی تاریخی

اردوگاههای مرگ دوایت آیزنهاور

«هر که ناموخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار»

Continue Reading...
Posted in تاریخی دیدگاها

بمناسبت نودمین سال آغاز صنعتی کردن در اتحاد شوروی

صنعتی کردن در اتحاد شوروی-  بزرگترین معجزه اقتصادی قرن بیستم

Continue Reading...
Posted in تاریخی علمی

گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار

مارکس انگلس گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار ژانویه 2019

Continue Reading...
Posted in تاریخی دیدگاها

90 مین سالگرد مرگ لنین

  تا وقتی که مبارزه برای جامعه ای نوین وجود دارد، نام و اثر لنین از جایگاه ویژه ای برخوردار خواهد بود لنین خطاب به…

Continue Reading...
Posted in تاریخی دیدگاها

قوی‌‌تر از مرگ، برغم همه دروغها

۶ دسامبر ١۴٠ سال از تولد یوسف ویساریونویچ جوگاشویلی سپری می‌شود. آری– آری سخن از جوگاشویلی– استالین در میان است، که مباحثات در مورد او بعنوان…

Continue Reading...
Posted in تاریخی

نظر کمونیست‌های دیگر درباره تروتسکی و تروتسکیسم: بلشویک فنلاندی

نظر کمونیست_های دیگر درباره تروتسکی و تروتسکیسم

Continue Reading...
Posted in تاریخی

نخستین سرخ- سبز

نوشتاری در معرفی یکی از پیروزیهای شگفتانگیز اتحاد شوروی برهبری استالین، که اساسا هیچ یادی از آن نشده است.

Continue Reading...
Posted in تاریخی

باز انتشار به مناسبت دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس: زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسیسم – لنین

کارل مارکس – لنین

Continue Reading...
Posted in تاریخی دیدگاها

تروتسکیسم ضدانقلاب درخفاء (۱۲) – خیانت تروتسکیست‌های آمریکایی

تروتسکیسم ضدانقلاب درخفاء

Continue Reading...
Posted in تاریخی دیدگاها

بمناست هفتاد و پنجمین سالگشت پیروزی نبرد تاریخی- حماسی استالینگراد

نبردِ استالینگراد (تابستان ۱۹۴۲–۲ فوریه ۱۹۴۳ میلادی) ()، یکی از طولانی‌ترین، مهلک‌ترین و سرنوشت‌سازترین نبردهای جنگ جهانی دوم و تمام تاریخ بشر بود.

Continue Reading...
Posted in تاریخی دیدگاها

ولادیمیر زویف:در چهلمین روز پس از شروع جنگ

در ماه ژوئن سال ۱۹۴۱ خبرنگار عکاسی مجله آمریکایی «لایف» (زندگی) مارگارت بورک وایت به مسکو آمد. سفر او با تخلف آلمان از معاهده عدم…

Continue Reading...
Posted in تاریخی

گرامی باد یاد یاران

باد یاد یاران

Continue Reading...
Posted in تاریخی

عباس برخوردار

برای باز کردن فایل اینجا را کلیک کنید

Continue Reading...