گفتگوی واکاوی سوسیالیستی با سارا دهکردی در باره‌ی تحولات آفریقای جنوبی از دوره انتقالی تا کنون

در دیسکورس  راست و رسانه‌های جریان اصلی تحولات آفریقای جنوبی نمودی از:»آشتی ملی، گذار مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی‌ و نیزکمیسیون‌های حقیقت برای بررسی جنایات و تضمین صلح و بخشش» است.  در این دیسکورس آنچه که پنهان و کنار گذاشته می‌شود پیشینه‌ی کنگره ملی او نقش با اهمیت چپ، جنبش کارگری و مبارزه مسلحانه برای به‌زیر کشیدن رژیم آپارتاید است. در دوره انتقالی با توافقات پشت پرده، تضمین‌هایی برای امنیت سرمایه‌ها، منافع کارتل‌های بین‌المللی و مشارکت دادن گرایشاتی در کنگره ملی در این منافع انجام گرفت. قدرت‌های سرمایه‌داری توانستند طی پروسه انتقالی در کنگره ملی شکاف ایجاد نموده و جناح انقلابی را حذف یا به حاشیه برانند و به موازات آن بخشی از فونکسیونرهای کنگره ملی را در منافع شرکت‌ها و کارتل‌ها مشارکت دهند.  راه یافتن کنگره ملی به ساختار قدرت تاثیرات دوگانه‌ای در پی داشت. از یک طرف  تحول مثبتی در زندگی سیاهان بود که منجر به کنار زدن رژیم آپارتاید و تضمین برخی از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و قوانینی به نفع زنان شد و از طرف دیگر با حذف چپ و جناح انقلابی  شکاف‌های طبقاتی عمیق‌تر شد و گروه باریکی از رنگین پوستان توانستند به منایع اقتصادی و سهام کارخانه‌ها و کمپانی‌ها دست یافته و در کنار سرمایه‌داران سفید کارگران را چپاول و استثمار کارگران کنند. از جمله آنها رئیس جمهور فعلی آفریقای جنوبی است که زمانی از رهبران اتحادیه‌ بود و امروز از بزرگترین سرمایه‌داران که بخاطر منافع‌اش کارگران معدن را به گلوله می بندد. (فیلم ضمیمه  سند روشن و واضحی  است از کشتار معدنچیان و جناب رئیس جمهور سیاه  که از بزرگترین سهام‌داران است) در راستای تحولات آفریقای جنوبی با سارا دهکردی گفتگو می‌کنیم که برای پروژه‌های پژوهشی دانشگاه، مدت‌ها در آفریقای جنوبی بوده است . سارا  ازمینه‌هایی که منجر به سازش شد و  میانجی‌های آن آغاز می‌کند و به جنبه‌های مختلف شرایط سیاسی و اجتماعی آفریقای جنوبی می‌پردازد. سارا تزهای دکترای علوم سیاسی خود رابه آفریقای جنوبی اختصاص داده و استاد دانشگاه دربرلین است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *