03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

کارگری ایران

از آنجا که سندیکا همیشه در پرداخت مطالبات معوق رانندگان به مدیریت و مسئولین شهرداری گوشزد می‌کند و از مسئولین...