03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

کارگری ایران

 تحریم تلفن توسط کارگر زندانی داود رضوی به حمایت از اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ که تا امروز ۱۰ شهریور برای سه روز ادامه داشته است، در اعتراض به...