دسته: بین المللی

اخبار جهانی

زلنسکی خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین شد ولودیمیر زلسنکی رئیس جمهوری اوکراین گفت او فقط می خواهد به طور مستقیم…