دسته: بین المللی

اخبار جهانی

اشرف غنی ۱۱۰ میلیون دلار از قطر گرفت تا در برابر طالبان مقاومت نکند رسانه ایتالیایی: قطر بیش از ۱۱۰…