دسته: بین المللی

فلسطین زیر بایکوت

بزالل اسموتریچ، وزیر جدید دارایی اسرائیل، روز یکشنبه دستور داد که درآمدهای مالیاتی سازمان‌های دولتی فلسطینی مصادره و بین خانواده‌های…

در کنار مردم!

نمايندگان حزب کمونیست اتریش با چشم‌پوشی از دستمزد نمايندگی خود، به خانواده‌های فقیر کمک می‌کنند. نمايندگان حزب کمونیست اتریش از…