دسته: دیدگاه

اسکاندیناوی و امپریالیسم

بدفهمی‌های بسیاری درباره سرمایه‌داری اسکاندیناوی وجود دارد. یکی ازاین تصورات غلط این باوراست که چون کشورهای اسکاندیناوی، بی آن‌که هرگز…

دروغ‌هایخروشچف

پس از ترمیدور ژاکوبن‌ها در فرانسه از نظر اخلاقی هم زیر تیغ گیوتین قرار گرفتند. تبلیغاتی شایع شد که آن‌ها…