دسته: دیدگاه

انگلیس زادگاه نازیسم

ولادیمیر پراخواتیلوف (VLADIMIR PROKHVATILOV) ا. م. شیری ندای معروف نازیسم «نظم نوین جهانی»، نخستین بار نه توسط هیتلر، بلکه توسط…

حکومت اسلامی به دنبال «نعمتی» به نام «جنگ» است! «بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب»  و «این دیگه اعتراض نیست،…