دسته: دیدگاه

مهم‌ترین وقایع سال 2022!

آرزومندم که سال جدید برایتان تندرستی، موفقیت، شادمانی‌های تازه، اهداف جدید، دستاوردهای نو و صدها دستاورد تازه و نوین به…

ایدئولوژی چینی

بخش دوم مقالۀ ترکیب نامتجانس ساختار اجتماعی- اقتصادی چین والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های…