!!!ابوالفارس * من

درود بر مهر و آزادی


من يك كودكم مرا اعدام نكنيد!

من يك كودكم، اسمم ولي ِ يوسف زهي است و اهل زابلم .


“گل طوفان” چند شعر از: زهره مهرجو

هنوز سپیده برندمیده


زن معدن کار

من ﺯنی ﻣﻌﺪﻥ ﺯﺍﺩﻡ ﺭﻭﻱ ﻛﭙﻪ ﺍی ﺯﻏﺎﻝ ﺑه ﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻡ


سنگر بسازیم !!!

سنگری ، سنگرهای باید ساخت، بی سنگر نمی شود،


دندان چرخ های کارخانه، حریصانه می جود نیروی کار کارگران را

عباس پشت دستگاه پرس ایستاده است. محمود می دود،


مپرس از تبار کدامین دیار و سرزمینم،

چه فرقی می‌کند در شانزلیزه پاریس بزرگ شده باشم


سرود هیجدهم تیر

امروز 18 تیر است به مناسبت جنبش دانشجویی 18 تیر 1378 تقدیم می شود


دفتر شعرهای برای شارخ زمانی

اینجا را کلیک کنید


فیدل کاسترو…

دستهایمان را بهم دهیم


سروده ناظم حکمت

ترجمه شعر پیروزی از ناظم حکمت، شاعر ترک با ویرایش رفیق بهرام رحمانی تقدیم میگردد. امید که تلنگری باشد برای کسانیکه میخواهند پیروزی را آسان بدست آورند، غافل از آنکه باد آورده را


آی آدمها،

با پوزش از تمامی شاعران و خوانندگان


بعد از کودتای 28 مرداد 1332 ،

در سحر گاه 27 مهر 1333 مرتضی کیوان ادیب و شاعر و اولین ویراستار ایران به همراه تعدادی از افسران حزب تودۀ ایران تیر باران شدند.


رفیقم شاهرخ آرام بخواب / جهانگیر محمود ویسی

شعر رفیقم شاهرخ آرام بخواب