دسته: فراخوان

فراخوان

بنیاد کمک‌رسانی دکتر آیدا رستمی «حامی مجروحان و محرومان» آن‌چه که حضور معنوی دکتر آیدا رستمی را در ایران به…