برتولت برشت : اهمیت موافق بودن‎

اهمیت موافق بودن

ادامه مطلب

برتولت برشت پرواز بر فراز اقیانوس

برتولت برشت پرواز بر فراز اقیانوس

ادامه مطلب

اپرای چهار پنی. اثر برتولت برشت‎

برتولت برشت اپرای چهار پنی همرا ه دادگاه

ادامه مطلب

تجمع معلمان آزادِ سراسر کشور مقابل خانه ملت/ شاگرد مغازه باید بیمه باشد؛ اما ما نَه!

صبح روز (یازدهم تیرماه) بیش از صد نفر از معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این معلمان که…

ادامه مطلب