قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری در مراسم اول ماه مه در مقابل مجلس ، ۱۱ اردیبهشت

مراسم امروز روز  جهانی کارگر با وجود جو امنیتی شدید و حضور نیروهای انتظامی و دستگیری چندین تن از کارگران شرکت کننده در مراسم با موفقیت برگزار شد و در پایان نیز قطعنامه پایانی مراسم خوانده شد.


پیروزی نسبی مبارزه کارگران

(قطعنامه)

رضا شهابی از کادرهای  سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه در مبارزه با ترفند ضدانقلابی حاکمان آزاد شد. این آزادی به شکرانه ی مقاومت واستواری رضا و زن وفرزند مقاوم وفداکار او، با همبستگی وسیع تشکل های کارگری ایران و جنبش


قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان

سالیان درازی است که بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد ایران و تامین اجتماعی این مرز و بوم درون زندگی پنج برابر زیر خط فقر دست و پا می زنند و متاسفانه با سرعتی زیاد در حال پر تاب به زیر خط فقر مطلق هستند.  


بخش هایی از قطعنامه تجمع 8آبان بازنشستگان مقابل سازمان برنامه وبودجه

به دولتمردان، مجلس نشینان  و دیگر مسئولان تصمیم ساز کشور، یادآوری می کنیم که تا احقاق حقوق قانونی و تضییع شده ی خود از پای نخواهیم نشست و درصورت عدم دریافت پاسخ کافی و وافی، تجمعات و تحصن ها را در مقیاسی بزرگتر و در سطح کشور، تداوم خواهیم بخشید.


ما به رژیم ضد مردمی لوکاشنکو نه می گوییم!

ما به رژیم ضد مردمی لوکاشنکو نه می گوییم! / قطعنامه هماهنگی بین المللی احزاب و سازمانهای انقلابی
قطعنامه
June 11, 2017
قطعنامه هماهنگی بین المللی احزاب و سازمانهای انقلابی


«قطعنامه به مناسبت اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر»

نظام سرمایه داری، جهان را بیش از پیش به ورطۀ فقر دائمی، بیکاری، گرسنگی، جنگ و آوارگی و تخریب منابع زیست رانده است. این نظام برای نجات از بحران های ذاتی اش، هستی و وضعیت تأمین معاش کارگران و توده های زحمتکش را  به فاجعه کشانده است. اول ماه مه، روز همبستگی و اتحاد کارگران [...]


قطعنامه چهار تشکل مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

ما کارگران، معلمان، پرستاران، مستمری بگیران و کل بیکاران با خواست افزایش فوری دستمزد ، ایجاد کار و یا پرداخت بیمه بیکاری و همچنین ممنوعیت تشکیل پروندههای قضائی با اتهامات امنیتی علیه معترضان به شرایط