کارگران سهامدار ایران پوپلین رشت تجمع کردند

سهامدار کارخانه ایران پوپلین رشت روز گذشته (۲۵ شهریور ماه) برای چندمین بار با تجمع مقابل این واحد صنعتی خواستار روشن شدن وضعیت سهام خود شدن


(در رد اتهامات بی اساس در نشریه ۱۲)

کلیک کنید : خوش بود گر محک تجربه آید به میان!


رنجبر شمارە ١٣۵ منتشر شد

کلیک کنید


«جنسیت» و «طبقات» در تاریخ مبارزات کارگری آمریکا

نوشته: عباس فرد fords-women 0.gpgfinalاگر روابط در محل کار به‌این گرایش دارد که آگاهی کارگران از شرایط عمومی‌شان را بالا ببرد، رقابت در بازار کار راه‌کارهای فردی را ترغیب می‌کند. کارگرانی که تواتنسته‌اند از طریق


شاهرخ زمانی: در ضرورت آلترناتیوکارگری

مقدمۀ علیرضا بیانی: مقالۀ حاضر آخرین نوشتۀ رفیق شاهرخ زمانی است که در تاریخ ۵ سپتامبر۲۰۱۵ برابر با ۱۴ شهریور۱۳۹۴ به دست من رسید. طبق روال معمول، متن را با کمک رفقا بتی جعفری و فرامرز عباد،


/ پیکار برای به دست گرفتن روزِ کاری هنوز هم یکی از مهم‌ترین مبارزات کارگری ماست /

کارگران در تظاهرات اول ماه مه سال 1936 در میدان یونیون شهر نیویورک هفته‌ی کاری 30 ساعته را مطالبه می‌کنند


تحمیل فقر روزافزون به کارگران!

از  رنجبر شمارە ١٢٠: بگذار طبقات ارتجاعی برخود بلرزند در این میان پرولتاریا هیچ چیز به غیر از زنجیرهای خود را از دست نخواهد داد


آماده شویم، خیزش توده ای در راه است !!!

رسول بداقی را دیروز به دادگاه بردند و به اوگفتند از این به بعد نباید بیانیه صادر کنی یا مقاله ای بنویسی تا ما قبول کنیم 2 ماه دیگر که محکومیتت تمام می شود، تو را آزاد کنیم، در واقع آزاد شدن او را پس از اتمام محکومیتش با این تهدید غیر مستقیم به گروگان […]


از قدرت برنامه ریزی و سازماندهی تشکل سراسری معلمان درس بگیریم !!!

خطاب به سندیکای کارگران نقاش استان البرز تا کی فرقه گرای، تا کی تفرقه؟


اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – گزارش

نگاهی به مبارزات و اعتراض های کارگری در سال 1393


ایجاد تشکل سراسری کارگران: مشکلات و راه حلها!

از نشریە رنجبر شمارە ١١٧: درایران سالهاست که نیاز به تشکل یابی کارگران درسطوح کارخانه ای، در رشته ای حرفه ای و سراسری ونهایتا تشکل سراسری کل کارگران تبدیل به مشغله ای جدی به خصوص درمیان فعالان کارگری و تشکلهای چپ بوده و کارگران درمبارزات ده سال اخیر


ایران و جهان، جهنم برای کارگران!

عدم پرداخت مطالبات ۲ سالهٔ کارگران پارسیلون


روز همبستگي جهاني كارگران گرامي باد

ارسالی: در مقطعي از تاريخ اين جامعه هستيم كه مشكلات عديده اي مانند تورم، بيكاري، قراردادهاي موقت و سفيد امضاء، گراني سرسام آوري، سياستهاي ناكارآمد اقتصادي و غيره گريبان كارگران اين جامعه را