انگلیس زادگاه نازیسم

ولادیمیر پراخواتیلوف (VLADIMIR PROKHVATILOV) ا. م. شیری ندای معروف نازیسم «نظم نوین جهانی»، نخستین بار نه توسط هیتلر، بلکه توسط…

فساد در مدارس ایران

همانطور که می‌دانید، از سه دهۀ گذشته تاکنون سیاست سرمایه‌داری کردن اقتصاد ایران منجر به فلاکت معیشتی در سرتاسر جامعه…

چهلمین روز جمعه ی خونین زاهدان امروز چهارشنبه ۱۸ آبان، پنجاه و چهارمین روز اعتراضات سراسری در ایران و چهلمین…

برای ایرانی سوسیالیستی مبارزه کنیم!

بیش از صد سال است طبقه کارگر ایران  بعنوان یک بدیل طبقاتی، اجتماعی، فرهنگی در برابر طبقه سرمایه دارکه قدرت     سیاسی را با دیکتاتوری خشن مشتی کوچک و فاسد اعمال می کند و امروز جامعه را به لبه پرتگاه کشانده است، برای تغییری بنیادی وریشه ای، جامعه ای پیشرفته ودر خدمت اکثریت عظیم مردم ایران  مبارزه می کند. حاصل این مبارزه تاریخی که مسیر سخت، بغرنج و طولانی ای را طی کرده است،  جنبش عظیم، توده ای و سراسری است  که امروز داخل وخارج ایران را فرا گرفته است وآشکارا اعلام می کند:  نه شاه میخواهد نه رهبر، نظامی را طلب می کند که  زنان ومردان در آن برابرند، دموکراسی کارگری شورایی در آن برقراراست، ستم ملی ودینی ومذهبی بر چیده شده و تولید جامعه در خدمت به معیشت، بهداشت، آموزش، محیط زیست وشادی ورفاه مردم  است. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با عملکرد خود  به ناتوانی وفروماندگی  رسیده است و به دلیل نبود آلترناتیو متشکل و سازمانیافته طبقه کارگر، کماکان…

حکومت اسلامی به دنبال «نعمتی» به نام «جنگ» است! «بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب»  و «این دیگه اعتراض نیست،…

مرگ بر این ارتش

دختر خردسال در سقز که زمان حمله پاسداران از ارتشیان کمک می‌خواهد، اما پاسخی نمی‌گیرد فریاد می‌کشد: مرگ بر این…

رابرت مالی : آمریکا دیگر وقت‌ خود را برای مذاکره با ایران تلف نمی‌کند؛ داده‌ها تغییر رابرت مالی، نمایندۀ ویژه…

خیزش فراگیر ایران

پایگاه خبری هه‌نگاو کردستان نوشته است که این نوجوان به نام کومار درافتاده، از فاصله «سه متری» هدف شلیک گلوله…

جوانان، کارگران و مردم آزادیخواه ایران! بطور اختصار: ارسالی: مبارزات انقالبی سراسری جاری شما علیه رژیم جمهوری اسالمی-بنظرمن – درصورتی…

جهان، تخته شطرنج

جنگ اوکراین داستان یک جنگ اجتناب پذیر است مناقشه اوکراین  بازی شطرنجی در تخته شطرنج سیاست جهانی است.  به ضرر…

یک دهه از دست رفته

در حالی که کشورهای  صنعتی ۳.۵٪ درآمد خود را جهت بازپرداخت بهره بدهی‌های خود مصرف می‌کنند، کشورهای درحال رشد ۱۴٪…

استالینیسم چیست؟!

سایت پلیت‌ستورم برگردان: آمادور نویدی مسئله استالینیسم فهرست: ۱. پیدایش استالینیسم ۲. استالینیسم بعنوان تئوری ۳. استالینیسم بعنوان پراکسیس مرسوم…

درآمد کارگری، مخارج شاهانه!/ ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حداقل هزینه برای رفتن یک دانش آموز به مدرسه / از هزینه ماهیانه ۳ میلیونی برای سرویس مدرسه تا ۱میلیون ۳۰۰ هزار تومان برای لوازم التحریر 

با توجه به تورم روزافزون کالا و اجناس، آیا واقعا با حقوق وزارت کاری میتوان از پس مخارج یک دانش…

کارنامه سرتاپا سیاه ابراهیم رئیسی در پایان اولین سال ریاست جمهوریش! بهرام رحمانی ابراهیم رئیسی که پست‌های ترقی در حاکمیت…

دزدان دریایی

دزدان دریایی تاریخی دارای شامه خوبی برای شناخت ناحقی که از جانب اغنیا و قدرتمندان اعمال می‌شد، بودند. پییرپائولو پازولینی…

یک سالگی طالبان؛ هیچ چیز در افغانستان خوب نیست ناتوانی متفقین غربی در ایجاد یک شروع جدید برای جامعه در…

استعمار سبز

محمدو بوهاری، ريیس‌جمهور نیجریه، به شدت از غرب به خاطر روابطش با آفریقا انتقاد کرد. پیش‌زمینه انتقاد به قدرت‌های اروپایی…