علیه نئولیبرالیسم

در شانزدهم آذر ماه امسال در تظاهراتی که به مناسبت روز دانشجو در شهرها و دانشگاههای کشور برگزار شد، شعارهایی…

ریشه خشونت بر زنان،

سرمایه و تقدس مالکیت خصوصی “روز جهانی محو خشونت علیه زنان”،پنجم آذر، 25 نوامبر است. اما هنوز جهان شاهد خشونت…

خاورمیانه و گام بعدی

خاورمیانه منطقه‌ی وسیعی است در جنوب دریای مدیترانه به طرف شرق آسیا. این منطقه شامل کشورهای: مصر، سوریه، اسرائیل، لبنان،…