28/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

عاطفه رنگریز، نویسنده و فعال حقوق زنان و از زندانیان سیاسی سابق، پس از چندین روز بازجویی در بازداشتگاه اداره...

از قتل تبهکارانه‌ی مهسا (ژینا) امینی در اسارت گزمگان «گشت ارشاد» یک ‌سال گذشت. دختری که مرگ نا‌به‌هنگام او آتش...

 تحریم تلفن توسط کارگر زندانی داود رضوی به حمایت از اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ که تا امروز ۱۰ شهریور برای سه روز ادامه داشته است، در اعتراض به...

واکنش‌ها به اخراج استادان معترض دانشگاه در ایران ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد، کانون نویسندگان ایران هشدار داده که...

امام‌زاده‌ها، زیارتگاه‌ها، موقوفات و رقبه‌ها از مکان‌های زیرمجموعه سازمان اوقاف و امور خیریه‌اند که همواره شائبه‌های زیادی درباره فعالیت اقتصادی‌...

1 min read